Zmena premietania

Milí priatelia pezinského kina,

na základe vašich požiadaviek meníme premietacie časy. Od decembra sa bude premietanie cez týždeň začínať            o 19. hodine. Začiatok víkendových detských programov posúvame na 16. hodinu a víkendové večerné premietanie   na 19 hodinu. Zároveň prechádzame na dvojtýždňový program kina, ktorý nám umožní v danom mesiaci pružnejšie reagovať a zreprízovať divácky atraktívne filmy. Ide zatiaľ o skúšobnú prevádzku.

Veríme, že tieto zmeny vám umožnia užiť si častejšie filmy v našom kine. Tešíme na vašu návštevu.